Reeder Teknoloji'de yönetim kurulu ve komite üyesi ataması

Reeder Teknoloji'de yönetim kurulu ve komite üyesi ataması

Vakıf Katılım

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) şirketimize iletilen 13.05.2024 tarihli ve E-29833736-110.07.07-53853 sayılı yazıyla İbrahim Üğdül'ün şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına olumsuz bir görüş bildirmemiştir. Buna uygun olarak, Üğdül'ün, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca, ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere, şirketimiz yönetim kuruluna bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve ilgili süreçlerin Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde yürütülmesine, SPK'nın (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyelerinden olması gerektiğinden Üğdül'ün komite üyeliğine getirilmesine karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı